Iskolatörténet

NÉVADÓNK

 

Jálics Ernő Kadarkúton született 1895. március 13-án. Gimnáziumi tanulmányait Kaposváron majd Pécsett végezte. Tanítói oklevelet szintén Pécsen szerzett. Harcolt az első világháborúban, de ezután már nem tért vissza a katedrára, a művészetek érdekelték, a szobrászat felé fordult.

A kaposvári Herkules

Nem csupán a kaposváriak csodálhatták meg Jálics Ernő monumentális alkotását, melyet annak idején háromnapos ünnepélysorozat keretében lepleztek le, de mindazok is, akik vonattal érkeztek a megyeszékhelyre, vagy előadásra siettek a kaposvári színházba. A színházparkban álló monumentális alkotás - melyen Herkules éppen csapásra készül a nemeai oroszlán ellen - Jálics egyik viszonylag korai munkája. A somogyi és tolnai ifjakból álló 44-es honvédezrednek emléket állító szobor felállításáról 1924-ben döntött Kaposvár vezetősége. Az emlékmű elkészítésére pályázatot írtak ki, melyre kilenc szobrász nyújtott be jeligével ellátott terveket. Köztük három Somogy megyéhez kötődő személy. A bizottság Jálics Ernő Sabác 4 jeligéjű munkáját hirdette ki győztesként. Jálics a világháborúban maga is a 44-es gyalogezredre hadnagyaként szolgált.

        A szobor ünnepélyes átadására 1932. szeptember 4-én került sor. Az eseményen részt vevő húszezer ember közt ott voltak a legendás "Rosseb-ezred" egykori katonái is. Az alkotás szinte a leleplezés pillanatával egyidőben találgatások és támadások céltáblájává lett.

 

"...napjait egyformán és egyedül tölti. Nem könnyű életébe soha nem akar társat belevonni." - idézi a feleség,
Erdey Márta szavait Horváth János. Az idézet végén ez áll:
"nem egy minden szépséggel megáldott figuráját új, megint új megfogalmazásban tökéletesíti...".
     Az újabb megfogalmazások érdekében Jálics Ernő gyakran kész alkotásait is összetörte, hogy újra munkához lásson. Mégis mindezek ellenére is országszerte találkozhatunk a kadarkúti szobrász alkotásaival.

      Tehetségét talán leginkább az mutatja, hogy az ő munkája örökítette meg Szent István megkoronázását a budapesti Szent István Bazilika falán.


Jálics Ernő: Szent István megkoronázása
Neszták Béla fotója alapján


     Dacára a számtalan elismerésnek, Jálics Ernő mégsem tudott soha megelégedni, mindig jobbat és jobbat akart kihozni munkájából. Talán ez az állandó javítani akarás lett az oka az 1964. bekövetkezett tragédiának. 1964. augusztusában temették el a kadarkúti temetőben.

Intézményünk 2001-ben vette fel a kadarkúti származású szobrász nevét, emlékét továbbra is őrizzük.

Jálics Ernő alkotásai

Jálics Ernő szobrai

 

Az iskola története

Az oktatás 1820-ban indult a településen a katolikus egyház által megbízott iskolamester segítségével. 1868-tól református iskola, majd 1870-től katolikus iskola működött 1-1 tanerővel. Az 1848-as államosítás után a 8 osztályos iskolába Hencse, Hedrehely, Visnye, Visnyeszéplak, Gige, Kőkút és Rinyakovácsi településekről is jártak gyerekek.
A körzetesítés megindulása után, az 1961/62-es tanévtől az iskola folyamatosan bővült: új tantermek, új iskolaszárny, konyha, sportpályák, diákotthon lett kialakítva, majd 1990-ben elkészült a tornaterem is. A 8 évfolyamos képzés mellett 1978-tól gyógypedagógiai osztály kezdett működni.

Az 1992/93-as tanévben indult a kétéves szakiskolai képzés (gazdasszonyképző), majd az 1993/94-es tanévtől a 2 és 3 éves vendéglátóipari szakmunkásképző szakács és felszolgáló osztályokkal, amely a későbbiek során a cukrász szakmával bővült. 2001-től pedig megteremtődtek a feltételek az érettségit adó 4 éves szakközépiskolai képzés megindítására is.
2001-ben iskolánk felvette Jálics Ernő kadarkúti születésű szobrászművész nevét.
A 2003/2004-es tanévben indult az első osztályban az egész napos oktatás a "Lépésről-lépésre" program adaptálásával
Az általános és középiskolai képzéssel párhuzamosan 2000-ben megindult a zeneiskolai képzés is, először a Mikrokozmosz Művészeti Iskola kihelyezett tagozataként, majd 2005-től önálló művészeti tagozatként, ugyanakkor a zenei képzés képzőművészeti tagozattal is bővült.

2002/2003-as tanévtől a Pannon Középiskola és Szakiskola Kadarkúti Tagintézményeként adtunk helyet a felnőttképzésnek. 2007 szeptemberétől mindezt a Művelt Szakemberekért Alapítvány keretei között végezte az intézmény, majd a 2008-2012-ig a budapesti Leonardo Középiskola tagintézményeként.
2005 szeptemberében indult az Egységes Gyógypedagógiai Szakszolgálat működése, korai fejlesztés, logopédia szakágakban. A 2006/07-es tanévtől bővült a tevékenységi kör: az értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi sérült) gyermekek képzése integrált oktatás keretében történik. Ezen kívül a tagozat kibővült a speciális szakiskola indításával 9 - 10. évfolyamon, valamint szakszolgálati feladatok ellátásával.
Szakiskolai képzésünk a 2006/2007-es tanévtől az SZFP (Szakiskolai Fejlesztési Program) II. program alapján zajlott.
2008. január 1-től a Kadarkúti – Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül elindult a szakmai szolgáltatás gyógytestnevelés, logopédia és nevelési tanácsadás terén. Intézményünk utazó gyógypedagógusai 437 tanulót/gyermeket láttak el ebben a tanévben a térség 11 iskolájában, illetve óvodájában.
A Nevelési Tanácsadó a 2008/2009-es tanév szeptemberétől kezdte meg munkáját.
Hosszú évek kitartó munkájával sikerült az iskolának vezető szerepet kivívni a térségben mind az oktatás-nevelés, mind a pedagógiai szakszolgálat terén.
2010. július 1-től kezdte meg működését az integrált oktatási központ, mely az óvoda intézményegységgel bővülve végezte munkáját. 2013. január 1-vel az óvoda kivált a közoktatási intézményből.
2013. január 1-től intézményünket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítja és működteti.
2013. szeptember 1-vel a Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység átkerült a Megyei Szakszolgálathoz.
2015. július 1-től a középiskola (szakközépiskola, szakiskola, speciális szakiskola) kivált az intézményből és a Kaposvári Szakképzési Centrum Jálics Ernő Szakképző Iskolájaként működik tovább.

 

ÉVKÖNYVEK

TABLÓKÉPEK

A Jálics-napok története

CIKKEK ISKOLÁNKRÓL

 

Iskolánk honlapja
www.jalics.hu