Szolgáltatások

A könyvtár használata beiratkozáshoz kötött.

Ingyenes szolgáltatások: kölcsönzés, helyben használat, tájékoztatás.

1. Kölcsönzés 

 • Pedagógiai gyűjtemény
 • iskolai könyvtári gyűjtemény

Pedagógusoknak 

 • tankönyvek
 • tanulási segédletek
 • médiatár
   

 (a tankönyvtár dokumentumainak egy része és a folyóiratok már megtalálhatók katalógusunkban)

2. Helyben használat 

3. Tájékoztatás 

 • a könyvtár segítséget nyújt a könyvtári katalógus, a SZIRÉN használatához
 • forrástájékoztatás
 • ajánló és témabibliográfiák készítése
 • a Könyvtár biztosítja más könyvtárak állományához és szolgáltatásaihoz való hozzáférést
 • (könyvtárunk az ODR (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagja)

4. Internethasználat

5. Könyvtárhasználati órák

  

NAVA-pont:

NAVA - teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum - a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum, amely az országos terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorait gyűjti, tárolja, feldolgozza, és az így létrejövő adatbázisban keresési és megtekintési lehetőséget biztosít.

Filmhíradók

 

6. Térítéses szolgáltatás: Nyomtatás 20,-Ft/oldal

 A könyvtár gyűjteményei 

1.Pedagógiai gyűjtemény: A pedagógiai gyűjtemény célja a közoktatás valamennyi területéről való dokumentum gyűjtése, az iskola nevelő-oktató munkájához szükséges könyvek, folyóiratok és egyéb információs anyagok biztosítása. 

2. Iskolai könyvtári gyűjtemény: A könyvtár az iskola nevelő-oktató tevékenységének eszköze. Az iskolai könyvtári gyűjtemény az intézmény Pedagógiai programja alapján meghatározott tantárgyaknak megfelelő szakirodalmat, gyermekirodalmat, valamint szépirodalmi műveket foglal magában. 

3. Helyi oktatás: A gyűjteményben találhatók az intézményről, pedagógusokról szóló dokumentumok (évkönyvek, publikációk). A könyvtár gyűjti a pedagógusok által készített publikációkat, óraterveket, projekteket 

4. Tankönyvtár: Alapfeladata a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek tárolása, bemutatása, valamint az olyan digitális anyagok és módszertani segédletek gyűjtése, melyek az iskolai tanuláshoz-tanításhoz szükségesek. 

5. Médiatár : Célunk a képességfejlesztő CD-k, DVD-k, digitális tananyagok beszerzésére, melyek az iskolai tanítást-tanulást segítik, teszik hatékonyabbá.
A gyűjteményben megtalálhatók a tananyagokban szereplő irodalmi műveket feldolgozó játékfilmek, ismeretterjesztő filmek, oktatófilmek.

Diafilmjeink.pdf

6. Helyismereti gyűjtemény : Célja és feladata Kadarkút és térségéről és térségében megjelent dokumentumok gyűjtése

A Könyvtár somogyi vonatkozású könyvei.pdf

 

7. Folyóiratok

Mikkamakka - kisiskolások lapja

Új Köznevelés