LINKGYŰJTEMÉNY

Hasznos oldalak

 

KRÉTA

Magyar Könyvtárosok Internetes Tájékoztató Szolgáltatása (Libinfo)

Olvasóvá nevelés

Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár

Országos Széchényi Könyvtár

Magyar Elektronikus Könyvtár

 Bokor József Város Könyvtár Kadarkút 

Közösségi szolgálat

 

 

Közös katalógusok: 

Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa https://www.matarka.hu/

EPA - Elektronikus Periodika Archívum https://epa.oszk.hu/

Tankönyvkatalógus https://tankonyvkatalogus.hu/
 

Tankönyvek, tanszerek  https://www.tankonyv-tanszer.eu/

Taneszközfigyelő  https://www.taneszkozfigyelo.hu/

https://www.tankonyvaruhaz.hu/

Gyermekirodalmi adatbázis  https://ki.oszk.hu/gyerekirodalom/index.php

Oktatási jogszabályok

Könyvtárostanárok Egyesülete

Informatikai és Könyvtári Szövetség

 

Pedagógusoknak

Kompetens pedagógus - A honlap a PTE BTK Neveléstudományi Intézet gondozásában működik.
Célja, hogy a pécsi, a regionális, az országos és nemzetközi pedagógusképzési törekvésekről tudósítson.

 
 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum https://www.opkm.hu/

Oktatási és Kulturális Minisztérium https://www.okm.gov.hu/

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet https://ofi.hu

A biológia tanítása https://www.mozaik.info.hu/Homepage/HUNCONT/MS-9103T.HTM

Alkalmazott pszichológia https://www.apa.erg.bme.hu

Auti lap https://www.kunsagi.com/autizmus/autizmus.html

Beszédgyógyítás https://www.freeweb.hu/mfflt/beszgyogyitas.html

Család, gyermek, ifjúság https://www.szochalo.hu/folyoiratok/csalad-gyermek-ifjusag/

Csengőszó https://www.mozaik.info.hu/Homepage/huncont/MS-9106T.HTM

Educatio https://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php

Esély https://www.szochalo.hu/folyoiratok/esely/

Fejlesztő pedagógia https://www.mentor-konyvesbolt.hu/fejlesztopedagogia/fejlped.php?what=regi

Szak- és Felnőttképzés https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=396&Itemid=107

A fizika tanítása https://www.mozaik.info.hu/Homepage/huncont/MS -9102T.HTM

Fordulópont https://www.pontkiado.hu/fordulopont/index.php

Gyógypedagógiai szemle https://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=100

Iskolakönyvtáros https://www.iskolakonyvtaros.hu/

Iskolakultúra https://www.iskolakultura.hu/

Kapocs https://www.szmi.hu/index.php?%20%20option=com_content&task=view&id=489&Itemid=48

A kémia tanítása https://www.mozaik.info.hu/Homepage/huncont/MS-9105T.HTM

Képzés és gyakorlat https://www.kepzesesgyakorlat.com/

A Kisgyermek https://www.akisgyermek.extra.hu/

Könyv és nevelés https://www.opkm.hu/konyvesneveles/

Köznevelés https://www.koznev.hu/

Magyar felsőoktatás https://www.magyarfelsooktatas.hu/

Magyar pedagógia https://www.magyarpedagogia.hu/

Magyar pszichológiai szemle https://www.akademiai.com/content/119727/

A matematika tanítása https://www.mozaik.info.hu/Homepage/huncont/MS-9101T.HTM

Megyei pedagógiai körkép https://www.veszprem- ped.sulinet.hu/vmpisz/fix/kiadvanyok/korkep.html

Mentor https://www.mentor-tampont.hu/index.php?top=2

Mester és tanítvány https://mesterestanitvany.btk.ppke.hu

Modern nyelvoktatás https://www.kjf.hu/manye/modernnyelv.html

Módszertani közlemények https://www.jgytf.u-szeged.hu/modszertan/

Módszertani lapok https://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=292

Neveléstörténet https://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php

Oktatási közlöny https://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/index.php?m=1&p=0100&k=21

Óvodai élet https://www.commitment.hu/main.php?folderID=1272

Óvodai nevelés https://www.semic.hu/index.html? page=ovi&PHPSESSID=1bfff792c7440fd9f6151168f88b43af

Pedagógusképzés https://www.pedagogia-online.hu

Pedagógusok lapja https://www.pedagogusok.hu/pedlap.php

Pszichológia https://www.mtapi.hu/index.php?mi=542<=hu&

Pszichoterápia https://www.pszichoterapia.hu/

Szakképzési szemle https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=408

Szakoktatás  - szak-és felnőttképzés https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=398

Támpont https://www.mentor-tampont.hu/mediaajanlo.pdf

Tanító https://www.semic.hu/index.html?page=tanito

Tanító és Tanár https://www.apaczai.hu/start.php?%20%20nyelv_id=1&menu_id=19&almenu_id=2

Taní-tani https://tt.aula.info.hu/

Tanítás-tanulás https://www.apaczai.hu/start.php?%20%20nyelv_id=1&menu_id=19&almenu_id=2

Tudásmenedzsment https://www.feek.pte.hu/tudasmenedzsment/index.php?ulink=540

Új katedra https://www.commitment.hu/main.php?folderID=975

Új pedagógiai szemle https://www.oki.hu/oldal.php? tipus=kiadvany&kod=2007-05
 
egyszervolt.hu - Olvasás portál, mesék, versek, játékok

Meseregény-elemzések bibliográfiája  https://archiv.vfmk.hu/mese/index.html