A dolgozat

Miért kell dolgozatot írni?

 • gyűjtőmunka
 • házi feladat
 • egyéni érdeklődés

 

A dolgozat megírásának szakaszai

 • téma kiválasztása
 • ötletroham
 • állítások, fontos tények kiemelése
 • hipotézis
 • állítások bizonyítása – a dolgozat megírása
 • a dolgozat átolvasása
 • formai követelmények
 • hivatkozási,- felhasznált irodalomjegyzék elkészítése

Formai követelmények

1. Minden dolgozatnak legyen előlapja!

Itt fel kell tűntetni az iskola nevét, a dolgozat címét, elkészítésének dátumát, a dolgozat megírójának nevét!

2. Az előlap után következik maga a dolgozat! (bevezetés, tárgyalás, befejezés)

3. A dolgozat után következik a hivatkozási jegyzék, vagyis le kell írnod, hogy mit, honnan idéztél

Az idézés kötelező:
. Ha olyan adat, gondolat, megállapítás van benne, amely nélkülözhetetlen a dolgozat megírásához;
. Ha a dolgozatot készítő alátámasztja vele állítását;
. Ha kritizál egy szövegrészt, vitatkozik vele;
. Ha az aforizmaszerű, találó, szellemes megfogalmazást beépíti dolgozatába, s ezzel kívánja emelni színvonalát.

Az idézés - hivatkozás

 • A konkrét szerzőhöz fűződő gondolati előzmények bemutatása alapvetően két módon történhet: szó szerinti idézéssel és/vagy tartalmi idézéssel (parafrázis formájában)
 • A szó szerinti idézet idézőjelek („  .. ”) közé kerül.
 • A tartalmi idézetek, vagyis gondolatok kölcsönzése esetén nem kell idézőjelet kitenni.
 • Amennyiben az idézeten belül is van idézet, akkor úgynevezett "chevron" idézőjellel ( »…« ), kell jelezni. Pl. Petőfi írta apjáról:  "Szemében  »mesterségem« / Most is szálka még..."

Hivatkozás módja

A dolgozat végén megadjuk a könyv adatait és a pontos oldalszámot, ahol az idézett mondatokat találjuk.

Róka Jolán: Nem szeretek dolgozatot írni. Budapest: Krónika Kiadó , 2002. p. 22

4. A dolgozat utolsó része a felhasznált irodalomjegyzék - elkészítésének szabályai

Bibliográfiai leírás alapján - Könyvek esetében

Róka Jolán: Nem szeretek dolgozatot írni. Budapest: Krónika Kiadó , 2002. 33 p.

 

Folyóiratok esetében

Kérdezz Elek: A könyvtár titkai. In: Kadarkúti Krónika. Kadarkút: Iskola Kiadó, 2003. p. 30-32.

 

Internetes hivatkozás esetén az egész linket be kell másolni

https://www.oszk.hu/digitalis_konyvtar

 

Le Letölthető anyagok

Dolgozatsegédlet.pdf

Nyolcadik osztály - portfólió.docx