Könyv Elek és ETO Ottó

Könyv Elek és ETO Ottó

 

Könyv Elek a könyv részeit tanulmányozza.

A védőborító védi a könyvet.

A fülszövegben röviden olvashatunk a könyv tartalmáról, szerzőjéről.

A védőlap szerepe, hogy védje a könyvet.

Az előzéklap megelőzi, védi a címoldalt.

A címoldal a könyv legfontosabb része. Itt olvashatjuk legpontosabban a könyv szerzőjét, címét, a kiadó nevét, helyét, a kiadás évét. Ezen az oldalon található a könyvtári pecsét és a könyvtári szám is.

Leírás a könyvről – bibliográfiai leírást kell készíteni a könyvről, hogy mindenki láthassa a könyv legfontosabb adatait. Erre egy egységes leírást alkalmaznak:

Szerző neve :  Mű címe. Kiadás helye: kiadó neve, kiadás éve. összes oldalszám (p)

Kis Ernő: Csalafinta könyvek. Budapest: Móra Kiadó, 2003. 152 p.

A könyvtári könyvről a könyvtáros is készít egy leírást, ezt egy katalóguscédulára írja fel. Minden könyvről készül egy katalóguscédula, amit katalógusszekrényben, illetve napjainkban már könyvtári számítógépes programban tárolnak, ami az interneten is elérhető.

A könyvtári könyv gerincén található a raktári jelzetük. A szépirodalmi könyv jelzete a szerző vezetéknevének a kezdőbetűjéből (háromnál több szerző esetén a cím első betűje) és egy számból áll, amit  a könyvtáros ad, raktári táblázat segítségével.

Pl. Fekete István: Vuk                       F 37

Az ismeretterjesztő (szakkönyvek) esetében a jelzet három számjegyből áll:

  • Az első az ETO 0-9 tartó főosztályát jelöli
  • A második és a harmadik szám az alosztályokat
  • A szerző vezetéknevének a kezdőbetűjét és egy számot

 

Példa: Barangolás a matematikában
510
B 29

ETO FŐOSZTÁLYOK  

0. ÁLTALÁNOS MŰVEK

1. FILOZÓFIA, PSZICHOLÓGIA

2. VALLÁS, EGYHÁZAK

3. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

4. JELENLEG BETÖLTETLEN OSZTÁLY

5. MATEMATIKA, TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

6. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

7. MŰVÉSZETEK, JÁTÉK, SPORT

8. NYELVÉSZET, IRODALOMŰ

9. RÉGÉSZET, TÖRTÉNELEM, FÖLDRAJZ